سنگ بلاش در دامنه کوه بیستون و در ۴۰۰ متری شمال شرقی نقش برجسته گودرز، در محوطه تاریخی بیستون قرار دارد. بلاش نام چند شاه از پادشاهان اشکانی در ایران زمین بوده است.

سنگ بلاش بیستون

ویژگیهای سنگ بلاش

سنگ بلاش، تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به بلندی ۲/۵ متر است که گرداگرد آن به ۶ متر می­رسد و در سه وجه آن نقوش حجاری شده‌ای با برجستگی کم قرار دارد.

نقش میانی، «بلاش» شاه اشکانی را به حالت تمام رخ به طول ۱۸۰ سانتیمتر نشان می‌دهد. او گردنبندی بر گردن و کمربندی به کمر داشته و نیم تنه ساده‌ای که از کمر به پایین چسبان است، هم‌چنین دامنی گشاد بر تن دارد. بلاش ریشی توپی و سبیل تاب داده و گیسوانی بلند دارد که سربندی این موهای بلند را تزیین کرده است که در دست چپ خویش پیاله‌ای دارد و دست راستش را به طرف آتشدانی دراز کرده و ظاهراً چیزی به داخل آن می‌ریزد.

در سمت چپ نقش بلاش و بر ضلع دیگر تخته سنگ، نقش شخصی به بلندی ۱۶۳ سانتیمتر دیده می‌شود که دارای لباسی همانند بلاش است. وی دست راست را به طرف بالا گرفته و شیء‌ای در دست دیگر دارد و چنین به بیننده القاء می‌شود که وی در حال گام برداشتن به سمت نقش بلاش است.

در سمت راست نقش بلاش، بر ضلع دیگر نقش تخته سنگ، نقش شخص سومی حجاری شده است. این شخص نیز همانند شخص قبلی گویی در حال حرکت به سمت نقش بلاش است. وی نیم تنه‌ای که تا زانوانش می‌رسد بر تن دارد، کمربندی بر کمر بسته و گردنبندی به گردن آویخته است. همانند نقوش دیگر در دست راست شئی در دست دارد، ولی دست چپ وی نامشخص است.

ضلع دیگر این تخته سنگ از بالا تا پایین تراش خورده و آماده کندن نقش یا کتیبه‌ای است.

در اطراف این تخته سنگ، سنگهای تراش داده شده نیمه كاره بسیار است كه تا ابتدای دیواره­ ی كوه بطور پراكنده دیده می­شوند.

کتیبه سنگ بلاش

بر بدنه آتشدان، که در نقش میانی قرار دارد، کتیبه ای در ۹ خط، به خط پهلوی اشکانی کنده شده است.

سنگ بلاش بیستون

متن کامل این کتیبه که «پروفسور گرد گروپ»، استاد باستان شناسی دانشگاه هامبورگ آن را ترجمه کرده و در مجله­ «گزارشهای باستان شناسی از ایران» (نشریه­ موسسه­ باستان شناسی آلمان) در ۱۹۷۰ به چاپ رسیده است، بدین صورت است: «این تصویر بلاش شاه شاهان، پسر بلاش شاه شاهان، نوه ....». در سلسله اشكانی چند شاه به نام بلاش (ولگش) از سال ۵۱ الی ۲۲۳ میلادی سلطنت كرده اند. گرد گروپ، به علت محو بودن آخر كتیبه نتوانسته مشخص کند كه این نقش به كدام بلاش تعلق دارد.

سنگ بلاش کجاست

سنگ بلاش در محوطه تاریخی بیستون، در شهر بیستون از شهرهای شهرستان هرسین، در ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه قرار دارد.