آبشار آتشگاه طولانی‌ترین آبشار ایران است. این آبشار 3 کیلومتری که به آبشار مینیاتوری ایران شهرت دارد. مسیر آبشار، از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان را فضای سرسبز از انواع درختان و گیاهان جنگلی فراگرفته‌است و شیب زیاد و پستی و بلندی‌های دره، آبشارهای کوچک متعددی را ایجاد کرده‌است.

تعداد آبشار های پلکانی در مسیر آبشار آتشگاه حدود 10 تا می باشد که در فصول مختلف و با کم شدن آب به 7 کاهش می یابد.

آبشار آتشگاه لردگان

آبشار آتشگاه کجاست

آبشار آتشگاه در شهرستان لردگان، در فاصلهٔ ۴۰ کیلومتری شهر لردگان و ۱۹۰ کیلومتری شهرکرد وبعد از روستا های میلاس و سردشت در روستای اتشگاه واقع شده است .