آبشار ورچر بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارد و محصور شدن آن در بین صخره های عظیمی که در اطراف آن قرار دارد، به ویژه در ماه اردیبهشت که پر آب و سر سبز است، زیبایی و جاذبه با شکوهی دارد. چر در زبان تاتی یعنی آبشار و ورچر به معنای کنار آبشار است. پس نام این آبشار از زبان تاتی (زبان مردم منطقه) گرفته شده است.

آبشار ورچر

پوشش گیاهی منطقه

دره آبشار، محل زیست گونه های گیاهی مختلفی چون: گون، بید، سرو کوهی، پونه، بادام وحشی، آلبالو کوهی، ریواس، تمشک و خاکشیر است.

آبشار ورچر کجاست

آبشار ورچر در ۶ کیلومتری شرق روستای رزجرد در شهر قزوین قرار دارد.