برج کلاه فرنگی شوشتر با ارتفاع حدود هفت متر، یک بنای هشت ضلعی است که در کنار رود کارون (شاخه شطیط) و نزدیک به بندمیزان قرار گرفته است. بندمیزان با دو ضلع مورب خود، تقریبا در روبرو و چشم‌انداز برج کلاه‌فرنگی قرار دارد.

برج کلاه فرنگی شوشتر

تاریخچه برج کلاه فرنگی شوشتر

در مورد تاریخ ساخت این برج اتفاق نظر وجود ندارد. برخی گفته اند ساخت برج کلاه فرنگی شوشتر به دوره ساسانی یا هخامنشی برمی‌گردد و بازسازی آن در دوران قاجار اتفاق افتاده است. در مورد قدمت این برج، نظریه‌ تازه ‌ای نیز مطرح شده است که عمر کلاه فرنگی را به زمان داریوش هخامنشی نسبت می ‌دهد. دکتر محسنیان راد، استاد دانشگاه و جامعه‌ شناس، این ایده را مطرح می ‌کند که کلاه فرنگی بخشی از برج‌ های پیام ‌رسان هخامنشی بود.

کاربری برج کلاه فرنگی شوشتر

برج کلاه فرنگی شوشتر بنا به اعتقاد مردم شهر شوشتر، جایگاه دیده‌بانی قیصر روم یا شاپور ساسانی، جهت نظارت بر کار کارگران مشغول در بندمیزان بوده است. بنا به نظریه دیگری از این برج بر مقدار و شدت جریان رودخانه نظارت می‌شده‌ است.

همچنین گفته می شود در زمان داریوش هخامنشی، تعدادی برج در قلمرو هخامنشی از شمال آفریقا تا آسیای صغیر و شوش و پارسه ساخته شد که پیام‌ هایی به ‌وسیله‌ افروختن آتش در شب و به‌ زبان رمز، از برجی به برج دیگر منتقل می ‌شد تا به ‌دست داریوش برسد؛ که این برج یکی از آنهاست.

معماری و ویژگیهای برج کلاه فرنگی شوشتر

این برج هشت ضلع دارد و زیرسازی آن که برج روی آن قرار گرفته است، نسبت به سطح زمین، چهار متر ارتفاع دارد و ارتفاع خود برج نیز حدود هفت متر است. نمای بیرونی این برج از سنگ‌های تراش خورده ساخته شده است؛ که این سنگها نیز به مرور زمان افتاده‌اند و اکنون فقط سه متر از این سنگهای تراش خورده بر بدنه برج باقی مانده است.

برج کلاه فرنگی شوشتر کجاست

برج کلاه فرنگی شوشتر در کنار رود کارون (شاخه رود شطیط)، در مرکز شهر شوشتر، در استان خوزستان قرار دارد.