سایه خوش همجوار دریا است ولی ظاهری شبیه به یک صحرای بزرگ و عمیق با کلوت های اسرار آمیز دارد. کلوت های سایه خوش محصول فرسایش و آب هستند و با قهاری تمام اشکال عجیب و خارق العاده ای را خلق کرده اند.

بیابان سایه خوش بندرلنگه

بیابان سایه خوش بندرلنگه

وجود نخلستانهای فراوان در این منطقه که از دوره های گذشته به جا مانده است، بر زیبایی های این منطقه افزوده است. در گذشته مردم منطقه فصل گرما را در این نخلستان سپری می کردند. 

بیابان سایه خوش کجاست

این منطقه بیابانی در غرب روستایی به همین نام قرار گرفته است. روستای سایه خوش از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه در 40 کیلومتری جنوب خمیر و 55 کیلومتری بندرلنگه قرار دارد. دسترسی به این منطقه از طریق جاده ارتباطی بندر لنگه به بندر عباس میسر است.