دودکش‌های جن، کوه‌سرها یا مناره‌های سنگی نازک و بلندی هستند که از زیر یک حوضچه خشک و بایر یا زمین سنگلاخ و بدبوم بیرون آمده‌اند. در اصطلاح زمین‌شناسی به پدیده طبیعی دودکش جن، هودو می گویند. هودو در واقع سنگی شبیه قارچ است که در اثر فرسایش، شکلی شبیه مناره بلند و نازک پیدا کرده و سنگ دیگری روی آن قرار گرفته است. در زنجان به این هودوها دودکش جن گفته می شود. این پدیده عموماً در سنگ‌های رسوبی یا سنگ‌های آتشفشانی دیده می‌شود.

دودکش جن ماه نشان

علت نامگذاری دودکش جن

بومیان منطقه به آنها لقب دودکش جن داده اند زیرا در گذشته ساخت هر بنایی را که برای انسان دشوار بوده است به دیو و جن نسبت می‌دادند.

قلعه بهستان (تخت دیو)

از کنار دودکش‌ها که عبور کنیم نرسیده به ماه‌نشان، به بقایای قلعه‌ای عظیم می‌رسیم که قلعه بهستان یا تخت دیو نام دارد. نمای بیرونی قلعه به شکل دیواره ای از دودکش های به هم پیوسته و تعدادی دودکش جدا است که حفره های پایین قلعه، ظاهری مرموز بدان بخشیده است. برخی نیز این قلعه را تخت دیو می نامند زیرا معتقد بودند دیوها روی تخته سنگ های مسطح بالای ستون ها استراحت می کنند.

قلعه بهستان ماه نشان

دسترسی محلی دودکش جن

دودکش جن در 20 کیلومتری شهر ماهنشان و 120 کیلومتری زنجان قرار دارد.