قلعه فین بر روی تپه ای مرتفع قرار دارد و قدمت آن را از روی سفال‌های بدست آمده می‌توان به قرون میانه اسلامی (دوره ایلخانی و تیموری) نسبت داد. با این حال، این بنا تا دهه های اخیر هم مورد استفاده خوانین منطقه قرار داشت. این قلعه احتمالاً در زمان ساخت جنبه نظامی داشته‌است.

قلعه فین و تپه طبیعی آن فضای بزرگی را در بر می گیرد که بیشترین طول آن 290 متر و بیشترین عرض آن 180 متر است. از وجود برج هایی که در هر یک از گوشه ها قرار گرفته می توان حدس زد نقشه واقعی این قلعه چند ضلعی نامنظمی بوده که بوسیله برج های مدوری محافظت می شده است.

قلعه فین بندرعباس

قلعه فین بندرعباس

مصالح به کار رفته در فضای قلعه در بخش زیرین دیوارها و برج‌ها سنگ‌های نا منظم و ملات ساروج و در بخش های بالایی خشت‌های مربع شکل به ابعاد 5* 20*20 سانتیمتر هستند. قلعه فین نسبت به زمین های پیرامون حدود 6 متر ارتفاع دارد. این قلعه امروزه کاملا ویران شده و تنها بخش هایی از برج ها و فضاهای معماری آن باقی ست.

در حاشیه قلعه و بر روی دامنه تند آن الحاقاتی از سده اخیر با اسکلت فلزی و آجر و سیمان و کاشی دیده می شود که در دوره های بعد به فضای قلعه افزوده شده است.

قلعه فین کجاست

قلعه فین واقع در بخش فین شهرستان بندرعباس، در استان هرمزگان واقع شده است. شهر فین در شمال‌غربی در فاصله 95 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.