محوطه باستانی

محوطه باستانی یک مکان یا گروه مکانی است که در آن اسناد فعالیت گذشته انسانی (تاریخی، پیشاتاریخی، یا معاصر) حفظ شده و ممکن است توسط باستان‌شناسان مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک سند باستان‌شناسی ثبت شده باشد. محوطه باستانی می‌تواند از چند نشان مخروبه روی زمین تا ساختمان‌های بزرگ در حال استفاده را شامل شود.

محوطه‌های باستانی را می‌توان بر اساس موقعیت جغرافیایی، دوره تاریخی، یا نوع استفاده تقسیم‌بندی کرد.

انواع محوطه های باستانی

گونه‌های مختلف محوطه‌های باستانی به قرار زیر است:

  • محوطه پیش‌ازتاریخ: محوطه‌ای باستان‌شناختی متعلق به دورهٔ پیش از آغاز نگارش و پدید آمدن اسناد تاریخی و بایگانی.
  • محوطه باز: هر محوطهٔ مربوط به جوامع شکارگر - گردآور که خارج از غار و پناهگاه‌های صخره‌ای و در فضای آزاد به‌منظور ابزارسازی یا سلاخی یا استقرار موقت مورد استفاده قرار گرفته است.
  • محوطه شاخص: محوطه‌ای که در آن ویژگی‌های شاخص یک فرهنگ مفروض/ معین شکل گرفته است.
  • محوطه تدفینی: محوطه‌ای که جوامع انسانی اجساد یا بقایای مردگان خود را در آن به خاک می‌سپردند.
  • محوطه سطحی: جایی که بقایای باستان‌شناختی در سطح آن به دست می‌آید.
  • محوطهٔ کشتارگاهی: محوطه یا بخشی از یک محوطهٔ باستان‌شناختی که از آن مشخصاً برای کشتار یا قصابی جانوران استفاده می‌شد.
  • محوطهٔ نذری: محوطه‌ای که در آن دفینهٔ نذری شامل اشیای نذری یا استخوان‌های حیوانات قربانی‌شده را قرار می‌دادند.
  • محوطهٔ خندق‌دار: هریک از محوطه‌های مربوط به بعد از دوران پیش‌ازتاریخ که با خندق محصور شده بودند.

آشنایی با محوطه های باستانی

دارابگرد
1398/09/07 0 0

دارابگرد، داراگِرد یا دارابجرد شهری پررونق و دایره ای شکل و به نوعی نخستین پایتخت شاهنشاهی ساسانیان بوده است که بعد از این دوره اهمیت خود ...

گروه(ها):
ادامه مطلب
محوطه تاریخی بیستون
1398/04/14 0 0

محوطه تاریخی، طبیعی و فرهنگی بیستون، یک سایت تاریخی و باستان‌شناسی مربوط به دوره‌های گوناگون تاریخی پیش از اسلام، پس از اسلام و همچنین ...

گروه(ها):
ادامه مطلب
پاسارگاد
1397/03/10 0 0

مجموعه پاسارگاد، مجموعه ای از سازه های باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی است که دربرگیرنده ساختمان‌هایی چون آرامگاه کوروش بزرگ، مسجد ...

گروه(ها):
ادامه مطلب
تخت سلیمان
1396/08/08 0 0

مجموعه تاریخی-فرهنگی تخت سلیمان ۱۲۴ هزار مترمربع مساحت دارد و در ادوار مختلف محل سکونت مادها، اشکانیان، ساسانیان و مغول‌ها بوده و به روایتی ...

گروه(ها):
ادامه مطلب