کاروانسرای قره ‌بیل یکی از کاروانسراهای دوره تیموری است و در دوره‌های بعد، به‌ ویژه دوره صفوی استفاده و مورد مرمت قرار گرفته است. در دوره تیموریان و در زمانی که شاهراه کهن گرگان- نیشابور برای دسترسی به مشهد احیاء می‌شود، به دستور وزیر با تدبیر دربار تیموری، امیرعلی شیر نوایی، رباط (کاروانسرا)‌هایی در طول این مسیر ساخته شده یا مرمت می‌شوند.

در متون تاریخی از کاروانسرای قره بیل به نام رباط املوتلو یاد شده است. این بنا تا حدود 100 سال پیش به‌عنوان کاروانسرا مورد استفاده بوده است.

کاروانسرای قره بیل جاجرم

ویژگیهای کاروانسرای قره ‌بیل

کاروانسرای قره بیل بنایی است با پلان چهار گوش که دو حیاط بزرگ و کوچک دارد. در اطراف حیاط کوچک حجره‌هایی در ابعاد مختلف تو در تو احداث شده که پوشش سقف آن‌ها گنبدی است و زیر سقف با کاربندی‌های زیبای گچی تزیین شده است. دور تا دور بنا با یک دیوار سنگی احاطه شده که در تمام اضلاع آن برج‌های دیدبانی ساخته شده است.

کاروانسرای قره ‌بیل کجاست

کاروانسرای قره ‌بیل بر سر شاهراه گرگان در روستای رباط قره بیل در 88 کیلومتری شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی قرار دارد.